Ansök senast 15 juni 2024

Kulturinkubatorn pågår under två terminer med start i september. Ansökningsperioden löper från den 15 maj till den 15 juni. Nedan kan du klicka dig vidare till ansökningsformuläret och läsa mer om antagningsprocessen. 

  1. Du skickar in din ansökan genom att svara på ett antal frågor, du ska även skicka in portfolio och bilder som stärker din ansökan. Länk finns i slutet på denna sida.
  2. Kulturinkubatorns ledningsgrupp läser alla ansökningar och därefter meddelas vilka som kallas till intervju. Ansökan bedöms främst utifrån kriterierna: behovet av kulturinkubatorns stöd, motivation och hantverkshöjd.
  3. Intervjuer hålls under juni månad och antagningsbesked skickas ut i slutet av juni.
  4. Kulturinkubatorn startar måndagen den 9 september 2024.