Självledarskap för kulturskapare, metoder som utvecklar din skapande verksamhet

Ny metodbok för dig som vill utveckla din skapande och konstnärliga verksamhet!

Självledarskap för kulturskapare är en metodbok som riktar sig till yrkesverksamma kulturskapare. Den bygger på metoder i konstnärlig företagslogik som vi har använt i våra respektive verksamheter under många år. Dessa vill vi nu sprida så att de kommer fler till gagn.

Att leda sig själv är en del av att vara kulturskapare. Du har ingen annan som säger till dig hur du ska lägga upp ditt arbete, när du ska starta din dag eller vilka jobb du ska säga ja eller nej till. Du behöver därför, förutom att vara i skapande, även vara din egen ledare som ger dig rätt förutsättningar att göra ett bra jobb. Vi hoppas att den här boken kommer ge dig användbara redskap och perspektiv på hur du kan lägga upp din verksamhet utifrån just dina förutsättningar och drivkrafter.

Självledarskap för kulturskapare innehåller kapitlen:

 • Blicka inåt
 • Försörjningspaletten
 • Relationer och kommunikation
 • Självledarskap och struktur
 • Att hålla länge

- Tillsammans vill vi skapa bättre förutsättningar för kulturskapare att utöva sina yrken. Därför vill vi sprida relevanta metoder och perspektiv som utgår från kulturskaparnas vardag och den konstnärliga företagslogiken, säger Olof Svensson Roosling och Mia Lindgren, författare till boken.

 Köp ett fysiskt exemplar >>

 Ladda ner metodboken här >>

Kontakt

Om du har frågor eller vill vara med och sprida metodmaterialet är du varmt välkommen att höra av dig till oss. Kontakta Olof på olof.svensson@capellagarden.se.

Skapande Kärnan

Metodmaterialet är framtaget inom projektet Skapande kärnan i kulturella och kreativa näringar som är ett samarbete mellan Kulturinkubatorn Kreativa Öland på Capellagården, Artifex och Transit Kulturinkubator. Utöver metodmaterial har en rapport om strukturella hinder för yrkesutövande och en följeforskning om kulturinkubatorernas roll tagits fram. Dessa hittar du längre ner på sidan. Skapande kärnan finansieras av Region Kalmar Län och pågår till hösten 2023. Hösten 2023, en programserie som utvecklar din skapande och konstnärliga verksamhet.

Capellagården, Kalmar läns hemslöjdsförening, Ateljéhus Pukeberg, Virserums konsthall, bild- och formutvecklaren i Kalmar län och Kulturinkubatorn Kreativa Öland bjuder in yrkesverksamma kulturskapare, konstnärer, konsthantverkare och slöjdare till en programserie på fyra träffar.

Under träffarna blir du lotsad genom metoder och övningar som utvecklar och stärker din skapande och konstnärliga verksamhet. Innehållet bejakar dina drivkrafter och är utformat för att möta de utmaningar och hinder som många yrkesverksamma kulturskapare upplever i sitt arbete. Den konstnärliga företagslogiken och det kollegiala lärandet är centralt under hela programserien.

Programmet riktar sig till yrkesverksam kulturskapare, konstnär, konsthantverkare och slöjdare i Region Kalmar län som lägger en betydande tid på sin verksamhet. Du är verksam inom disciplinerna bildkonst, konsthantverk, hantverk, slöjd, film, scenkonst, formgivning, litteratur eller musik. Du ska kunna vara med på de fyra träffarna och även kunna göra mindre uppgifter mellan träffarna.

Programserien genomförs på två platser under hösten 2023, i Pukeberg och i Virserum. Du väljer en av platserna, det kostar inget att delta och varje träff pågår under tre timmar.

Pukeberg, onsdagar kl 15 till 18

 • 6 september: Blicka inåt

 • 20 september: Försörjningspaletten

 • 4 oktober: Relationer och kommunikation

 • 18 oktober: Självledarskap och att hålla länge

Virserum, torsdagar kl 9 till 12

 • 16 november: Blicka inåt

 • 23 november: Försörjningspaletten

 • 7 december: Relationer och kommunikation

 • 14 december: Självledarskap och att hålla länge

Personen som leder oss genom programmet och håller i träffarna heter Olof Svensson Roosling. Olof jobbar på Capellagården, är verksamhetsledare för Kulturinkubatorn Kreativa Öland och har sedan starten 2017 utvecklat verksamhetens innehåll och satt ord på den konstnärliga företagslogiken.

"Genom mitt arbete på Capellagården möter jag många som har behov av att utveckla sin skapande verksamhet men som upplever att de varken har tiden eller redskapen. Under dessa fyra träffar avsätter du tiden, får redskapen och blir en del av ett stärkande kollegialt sammanhang."

Metoderna som används i programserien baseras på de erfarenheter Kulturinkubatorn Kreativa Öland gjort i sin verksamhet tillsammans med ett 60-tal yrkesverksamma kulturskapare och samarbetet inom projektet Skapande kärnan i kulturella och kreativa näringar.

Du ansöker till programserien genom ett formulär. Vi har löpande antagning så sök reda nu, sista ansökningsdag är den 20 augusti. I ansökan ingår följande. Till ansökan >>

 • Beskriv vad du gör i din verksamhet.
 • Skriv vad du önskar få ut av att delta i programserien.
 • Bifoga CV och portfolio.

Med stöd från Region Kalmar län arrangerar Capellagården programserien tillsammans med Kalmar läns hemslöjdsförening, Ateljéhus Pukeberg, Virserums konsthall och bild- och formutvecklaren i Kalmar län. Om du har några frågor om innehållet eller ansökan är du varmt välkommen att höra av dig till oss. Ta hand om dig så ses vi i höst!

Olof på Capellagården, Thea på Kalmar läns hemslöjdsförening, Alexander på Ateljéhus Pukeberg, Carolina på Virserums Konsthall och Annelie som är bild- och formutvecklare i Kalmar län.

Rapport: Skapande Kärnan i kulturella och kreativa näringar - strukturella hinder för yrkesutövande

Hösten 2021 släppte Capellagården, Transit och Artifex en rapport om kulturskapares förutsättningar att utöva sina yrken, spänningsfältet mellan att vara kulturskapare och företagare samt bristen på relevanta stödinsatser för denna yrkesgrupp. Rapporten målar en bild över hur den yrkesverksamma kulturskaparens arbetsliv ser ut och de strukturella hinder som många möter. Rapporten bygger både på egna erfarenheter och tidigare forskning.

Under flera år har vi arbetat som stödfunktion för den skapande kärnan i kulturella och kreativa näringar (KKN). Genom vårt arbete har vi sett hur näringen utvecklats i stort och hur villkoren för den yrkesverksamma kulturskaparen, konstnären och hantverkaren inom sektorn börjat problematiseras på en bredare front. Genom vårt arbete har vi samlat på oss praktisk erfarenhet av att utveckla relevant stöd till den skapande kärnan och förstå utmaningarna utövarna ställs inför i sina kulturella och kreativa verksamheter. För att kunna ge ett relevant stöd behöver vi förstå målgruppen och se de konfliktytor som finns, här finns det mer att göra.

I denna text delar vi med oss av våra erfarenheter och viktiga insikter genom att beskriva de problembilder och strukturella hinder kulturskapare möter i sitt yrkesutövande. Texten vill vara en hjälp att sprida kunskap och perspektiv på den skapande kärnan i KKN, både för dig som är yrkesverksam kulturskapare och för dig som jobbar gentemot kulturella och kreativa näringar.

Olof Svensson, Capellagården
Peter Gahnström, Transit Kulturinkubator
Mia Lindgren, Artifex

Texten är framtagen inom ramen för projektet Skapande kärnan i kulturella och kreativa näringar. Projektet ska dels lyfta och utveckla relevanta metoder och insatser som stärker den yrkesverksamma kulturskaparen, konstnären och hantverkaren i sitt företagande. Utöver det ska projektet belysa strukturella hinder som de yrkesutövande stöter på. Projektet pågår till 2023 och drivs av Capellagården, Transit Kulturinkubator och Artifex med finansiering från Region Kalmar.

Ladda ned rapporten >>

Följ projektet >>

Följeforskning: Passionen, pengarna och försörjningspaletten

I juni 2022 släppte Projektet "Skapande kärnan i kulturella & kreativa näringar" en rapport om kulturinkubatorernas roll inom den kulturella och kreativa sektorn. Författare är Ann-Sofie Köping Olsson, lektor vid Södertörns högskola och projektets följeforskare.

Forskningsrapporten undersöker kulturinkubatorer och det sammanhang - kulturens ekologi och ekonomi - som de befinner sig i. Ann-Sofie Köping Olsson har intervjuat företrädare från tre inkubatorer som riktar sig till kulturskapare och konstnärer: Kulturinkubatorn Kreativa Öland, Transit Kulturinkubator och Artifex på Stenebyskolan. Hur ser de på det dagliga arbetet, deras relationer till kulturskaparna och till finansiärerna.

"För de kulturinkubatorer som ingått i denna studie kännetecknas arbetet av ett relationellt perspektiv med ett dialogiskt förhållningssätt, menar Köping Olsson. Kulturinkubatorerna skapar förutsättningar för kulturskaparen att identifiera sig som konstnär och företagare tillsammans med andra genom möjligheten att samtala och lyssna till många olika röster om kulturföretagande."

Rapporten diskuterar även hur man kan förstår inkubatorernas roll ut ett större samhällsperspektiv.

"Kulturinkubatorerna verkar ha en roll att fylla genom sin förmåga att navigera mellan olika institutionella logiker. De medverkar både till kulturskaparnas förutsättningar att förbli passionsdrivna kulturföretagare och till att kulturen och konsten kan bidra till olika samhällsvärden, skriver Köping Olsson."

Ladda ned rapporten >>

Följ projektet >>