Kulturinkubatorn vänder sig till dig som bor på Öland och är skapare av kultur, konst, konsthantverk, hantverk eller slöjd.

Vi vill att fler ska vara i skapande, att kulturskapare ska få betalt för sitt arbete och att du utforska dina drivkrafter för att utveckla den verksamhet du vill ha!


Kulturinkubatorn Kreativa Öland vänder sig till dig som bor på Öland och är skapare av kultur, konst, konsthantverk, hantverk och slöjd. Vi har gemensamt att vi är yrkesverksamma kulturskapare där det konstnärliga uttrycket eller handens arbete står i centrum. Stödet du får genom kulturinkubatorn är utformat för att möta de utmaningar yrkesverksamma kulturskapare upplever i sitt arbete. Vårt mål är att ge dig och din skapande verksamhet bästa möjliga förutsättningar att utvecklas.

Vilket stöd ger kulturinkubatorn

I kulturinkubatorn undersöker vi dina drivkrafter och söker efter den struktur som passar dig och ditt skapande. Du kommer ta del av ett program som ger dig redskap att hantera de utmaningar och hinder du möter i din verksamhet. Utöver programmet på måndagarna ingår individuell handledning och studiebesök. Framförallt kommer du att finnas i ett stärkande sammanhang med kompetenta kollegor! 

Vi som leder kulturinkubatorns program heter Olof Svensson, Emmi Roosling och Tove Folkesson. Tillsammans har vi bred erfarenhet av att arbeta med att handleda kulturskapare som vill utveckla sina verksamheter.    

"Vi möter många som upplever att de har behov av att utveckla sin skapande verksamhet men som känner att de varken har tiden eller redskapen. I kulturinkubatorn avsätter du tiden, får redskapen och blir en del av ett kollegialt sammanhang." Olof Svensson, Capellagården.  

Kulturinkubatorns program på måndagarna

De som blir antagna till kulturinkubatorn träffas en gång i veckan, måndagar, från september till och med maj. Det stärkande kollegiala lärandet löper som en röd tråd genom hela programmet.

Vi inleder med att kartlägga din verksamhet och jobbar utvecklande med dess innehåll utifrån dina målsättningar, drivkrafter och passion. Därefter tittar vi på din kommunikation och utvecklar dina sätt att gestalta din verksamhet utåt.

Vi utforskar strukturen för din administration och hur du enklare kan gå in och ur alla de roller och "hattar" du förväntas bära i din verksamhet. Därefter fortsätter vi med att titta på din bredare försörjningspallet, att ta betalt och skapa en ekonomiskt hållbar verksamhet. Programmet avslutas med att vi undersöka hur du ger dig själv bästa möjliga förutsättningar för att underhålla ditt skapande och dina kreativa processer. 

Lite praktisk information 

Vårt gemensamma arbete på måndagarna omfattar 6 timmar i veckan. Därutöver disponerar deltagarna själva sin tid. Målet är att den skapande verksamheten ska vara deltagarens huvudsakliga fokus. Det går att kombinera kulturinkubatorn med deltidsarbete. Det kostar inget att vara med i kulturinkubatorn och måndagsträffarna är förlagda till Capellagården i Vickleby. Läs mer om hur ansökan går till under fliken "Ansök".

Vilka driver kulturinkubatorn Kreativa Öland
Kulturinkubatorn startades 2017 av Mörbylånga kommun som en del av kommunens kulturstrategi. I dag finansieras verksamhet av Mörbylånga kommun och Borgholms kommun och drivs av Capellagården och Ölands Folkhögskola. De fyra aktörerna bildar en gemensam ledningsgrupp som utvecklar verksamheten och har hand om antagningsprocessen.      
Träffa  oss

I filmen berättar verksamhetsledaren Olof om kulturinkubatorn Kreativa Öland. Om du vill utveckla din skapande verksamhet hoppas vi att du söker till kulturinkubatorn!

Ansök senast den 15 juni 2024!